Prof.Dr. VOLKAN TOPÇUOĞLU

 SCI, SSCI VE AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Executive Functions of Obsessive Compulsive Disorder and Panic Disorder Patients in Comparison to Healty Controls

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.54, ss.312-317, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier 

Attentional Bias and Training in Social Anxiety Disorder

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, cilt.52, ss.4-7, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier 

Late-Onset Bipolar Disorder and Cognitive Impairment: A Case Report

JOURNAL OF NEUROPSYCHIATRY AND CLINICAL NEUROSCIENCES, cilt.24, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier 

Adult strabismus and social phobia: A case-controlled study

JOURNAL OF AAPOS, cilt.13, ss.249-252, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier identifier 

Memory bias in anorexia nervosa: Evidence from directed forgetting

JOURNAL OF BEHAVIOR THERAPY AND EXPERIMENTAL PSYCHIATRY, cilt.39, ss.369-380, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier identifier 

Memory and metamemory for semantic information in obsessive-compulsive disorder

BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY, cilt.45, ss.2164-2172, 2007 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier identifier 

Citalopram-induced SIADH in a hypertensive patient on salt restricted diet

JOURNAL OF PSYCHOPHARMACOLOGY, cilt.21, ss.665-667, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier identifier 

Geriatric psychiatry consultations in a Turkish university hospital.

International psychogeriatrics, cilt.18, ss.327-33, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier identifier 

Social phobia in essential tremor

TURK PSIKIYATRI DERGISI, cilt.17, ss.93-100, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier

Memory and metamemory in obsessive-compulsive disorder

BEHAVIOUR RESEARCH AND THERAPY, cilt.43, ss.15-27, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)  identifier identifier identifier 

Neuroimaging studies in obsessive compulsive disorder Obsesif Kompulsif Bozuklukta Beyin Görüntüleme Çalişmalari

Klinik Psikofarmakoloji Bulteni, cilt.13, ss.151-160, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)  identifier

DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Anoreksiya Nervoza’da Psikososyal Tedaviler

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar – Current Approaches in Psychiatry, cilt.9, ss.329, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  identifier 

Obsessive Compulsive Disorder with Poor Insight

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar – Current Approaches in Psychiatry, cilt.6, ss.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)  Creative Commons License  identifier 

Aggression in Early Childhood Period: Related Factors in a Clinical Sample

Marmara Medical Journal, cilt.24, ss.174-180, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukluk Çağı Yemek Reddinin Tedavisinde İlaç Kullanımı: Bir Olgu Örneği

Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji, cilt.1, ss.55-57, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cinsel İstismara Uğrayan İlkokul Öğrencilerinde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Ege Pediatri Bülteni, cilt.17, ss.103-108, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikiyatri Konsültasyonu İstenen Geriyatrik Hastaların Özellikleri: Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.23, ss.109-114, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tourettism in a 73 Year Old Man After Coronary Artery Bypass Surgery

Marmara Medical Journal, cilt.22, ss.71-75, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alzheimer Hastalarının Davranışsal Belirtilerinin Bakım Vericiler Üzerinde Etkisi

Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, cilt.11, ss.57-61, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alkol Kullanımına Bağlı Bilişsel Bozulmalar

Bağımlılık Dergisi, cilt.10, ss.148-154, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panik Bozukluğunda Beyin Görüntüleme Çalışmaları

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.8, ss.224-230, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Psikanalitik Görüşler

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.6, ss.46-50, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Influencing Quality of Life of Nondemented Elderly Nursing Home Residents

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, cilt.9, ss.143-149, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Psikanalizden İki Önemli Kopuş Üzerine Tarihsel Anımsatmalar: Adler ve Jung

Psikanaliz Yazıları, cilt.10, ss.39-44, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Madde Kullanımına Bağlı Enfeksiyonlar

Bağımlılık Dergisi, cilt.6, ss.89-96, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sedohipnotikler

Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.10-17, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kişilerarası Psikanaliz ve Aile Terapisi

Psikanaliz Yazıları, cilt.7, ss.113-118, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Panik Bozukluğunda Provokasyon Çalışmaları ve Provokasyon Ajanlarının Farklılıkları

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.6, ss.197-205, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes and Priorities of Training Clinicians in Diagnosing Delirium in an Academic Hospital

Marmara Medical Journal, cilt.17, ss.99-104, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Blefarospazm, Tourette Sendromu ve Obsessif Kompulsif Bozukluk: İki Olgu Sunumu

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.7, ss.57-60, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deliryum Tanısıyla Takip Edilen Hastaların İzlem Sonuçları

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, cilt.5, ss.16-21, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obsessif Kompulsif Bozukluk Hastalarında İlaç Tedavisine Yanıtın Dört Sistem Endişe Envanteri ile Değerlendirilmesi

Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji 3P Dergisi, cilt.11, ss.207-212, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofrenide Tedaviye Uyumsuzluk ve Depo Nöroleptikler

Türkiye’de Psikiyatri Dergisi, cilt.5, ss.1-7, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychological Status, Quality of Life in Hyperprolactinemic Premenopausal Women

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.3, ss.119-125, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hiperprolaktinemisi Olan Hastalarda Bromokriptin Tedavisinin Depresyon ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, cilt.6, ss.147-151, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevsimsellik ve Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu

Turk Psikiyatri Dergisi, cilt.8, ss.55-60, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Olgu Dolayısıyla Erotomani Kavramının Gözden Geçirilmesi

Dusunen Adam-Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, cilt.10, ss.61-64, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR

Significant Effects of Body Image over Sexual Functions in Psoriasis Patients

The 47th Congress of the European Association for Behavioral and Cognitive Therapies, 13 – 17 Eylül 2017

SIGNIFICANT EFFECTS OF BODY IMAGE AND FUNCTIONS OVER SEXUAL FUNCTIONS IN PSORIASIS PATIENTS

47th Congress of The European Association For Behavioural and Cognitive Therapies, 13 – 16 Eylül 2017

Differences in Psychological Distress and Quality of Life in Patients with Prostate Cancer Based on Stage of the Disease

The 8th Annual Scientific Meeting of the EACLPP and The National Congress of Consultation Liaison Psychiatry, 22 – 24 Eylül 2005

Comparision of Depression, Anxiety and Quality of Life in Prostate Cancer Patients with and without Sexual Dysfunctions

The 8th Annual Scientific Meeting of the EACLPP and The Turkish National Congress of Consultation Lİaison Psychiatry, 22 – 24 Eylül 2005

Depression, Severity of Psychopathology and Quality of Life in Turkish Acromegalic Patients

The 3rd Regional Congress of ISPNE for Central and Eastern Europe, 13 – 15 Mayıs 2004

Behavioural Laterality in Parkinson’xxs Disease

International Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of Mental and Behavioural Disorders, 1 Ocak – 01 Mart 1997

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar

Uyum Bozukluğu, A Tamer Aker, Okan Taycan, Feyza Çelik, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, ss.135-149, 2020

Psikiyatri Temel Kitabı

Tanatoloji: Ölüm ve Yas, Ertuğrul Köroğlu, Cengiz Güleç, Editör, Hekimler Yayın Birliği Yayın Evi, Ankara, ss.109-114, 2008

Anksiyete Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Patogenezi, Raşit Tükel, Tunç Alkın, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, ss.299-339, 2006

Anksiyete Bozuklukları

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Fenomenolojisi, Raşit Tükel, Tunç Alkın, Editör, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, ss.277-299, 2006

Nöropsikiyatri Seminerleri

Demans, Yankı Yazgan, Aynur Özge, Editör, Pfizer Yayınları, İstanbul, ss.123-136, 1998