HAKKIMIZDA

1993 yılında kurulan İmago Psikoterapi’de modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen psikiyatri, klinik psikoloji ve psikoterapi alanlarında çağdaş bir yaklaşımla hizmet vermeye çalıştık. Şüphesiz son yirmi yılda dünya bu alanlarda hızlı gelişmelere sahne oldu. Biz de daima ilk günkü heyecanla kendimizi yenilemeye, çağın gerisinde kalmamaya özen gösterdik. İnsan yaşamın çok yönlülüğü ve farklılıkları karşısında belli yaşam anlayışını dikte eden ‘otorite’ konumuna düşmemeye gayret ettik. Modern yaşam tarzlarının bireylerde yarattığı sorunlar karşısında akılcı ama basmakalıp, hazır cevap olmayan bir tutum almaya çalıştık.

İmago grubu psikoterapi, psikoloji, psikiyatri odaklı olmak üzere felsefe ve insan bilimleri gibi alanları da kapsayacak çalışmalar, araştırmalar yapmak, eğitim vermek; profesyenelleri ve profesyonel olmayanları bilgilendirmek amacıyla bir araya gelmiş bir gruptur.