GRUP TERAPİSİ

Bir ya da birden fazla terapist önderliğinde, kişilerin düzenli olarak bir araya gelerek etkileşimde bulunduğu; kendi duygu ve davranışlarını birbirine aktarma ve geribildirim alma yoluyla içgörü kazandıkları bir terapi türüdür. Grup üyeleri, bu geribildirimler doğrultusunda sağlıksız duygu, davranış ve ilişki biçimlerini değiştirmeyi hedefler; yaşamsal sorunları ile başa çıkma becerilerini geliştirip, yaşam kalitelerini yükseltmeyi amaçlarlar.