EMDR

Bu teknik, travmatik yaşam olaylarının kişide yarattığı olumsuz düşünce ve duyguların çalışılmasına olanak sağlayan kısa süreli bir terapi tekniğidir. Bellekteki travmatik yaşantının yoğun ve rahatsız edici etkisine karşı kişinin duyarsızlaşmasını hedefler. Hem çocuklukta yaşanmış travmalar, hem de güncel travmaların yol açtığı stres bozuklukları bu tekniğin çalışma alanıdır. Aynı zamanda kişilik bozuklukları, bağımlılıklar, obsesif kompulsif bozukluk ve ağrı tedavisi de uygulama alanlarındandır.