DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ

Bilişsel davranışçı terapi ile Zen-Budizm felsefesinin birleşiminden oluşur. Duygu durum bozukluğu olan danışanın ‘bugüne,’ bir başka deyişle ‘şimdiki zamana’ odaklanması sağlayarak geçmişte yapılan hatalara takılıp kalmasını engellemeyi veya gelecek kaygısını en aza indirgemeyi amaçlar. Duygu durum dalgalanmalarını ve gerginliği azaltmak için danışana sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırılır.