BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların psikoterapi alanına uygulamasıyla geliştirilmiştir. Ruhsal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan terapi teknikleri bilimsel olarak sınanmış kuramlara dayalıdır. Danışanın bilişsel çarpıtmaları konusunda farkındalık yarattığı gibi sağlıksız davranış biçimleri yerine sağlıklı beceriler kazanmalarını hedefler. Bilişsel Davranışçı terapi kişinin güncel sorunlarına değinir; çözüm odaklıdır ve kısa süreli terapi çeşidir.