"Kederler, düşüncelere dönüştükleri anda bize acı çektirme güçlerini yitirirler." Marcel Proust